Maria DE MEY

 

mevrouw
Maria DE MEY

° 23 april 1926 (Sint-Joris-ten-Distel)
+ 29 februari 2020 (Aalter)

Uitvaart:
Parochiekerk Aalter-Brug, zaterdag 7 maart 2020 om 11 uur

 

mevrouw

Maria DE MEY

weduwe van de heer Marcel Wildemauwe

 

geboren te Sint-Joris-ten-Distel op 23 april 1926 en thuis zacht overleden

in het bijzijn van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op 29 februari 2020.

 

Lid van FERM, OKRA en SAMANA Aalter-Brug

____

 

 

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Godelieve te Aalter-Brug,

op ZATERDAG 7 MAART 2020 om 11 UUR,

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder

op de begraafplaats te Aalter.

 

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid.

 

Mogelijkheid tot groeten in het funerarium

Van Parijs-Coddens, Lostraat 18 te Aalter,

iedere dag van 15 tot 18 uur.

 

Een gebedsdienst voor de mensen die begraven zijn in de maand maart,

vindt plaats in de Sint-Corneliuskerk te Aalter-Centrum

op woensdag 17 juni 2020 om 18.30 uur.

 

 

 

 

 

Mama van

    Jenny en Frans Wildemauwe - Tamsyn

 

Meme van

    Steven en Brenda Tamsyn - Mees

            Florian

    Jonas en Valerie Tamsyn - Poppe

            Ilias en Jaron

    Lieselot en Thomas Tamsyn - Persoone

 

Delen mee in hun verdriet:

haar schoonzus, neven en nichten.

 

De families De Mey en Hoste, Wildemauwe en Lips.

 

 

Met dank aan:

haar thuisverpleging Carla Buyse en team,

haar huisarts Dr. Heidi Bergez

en allen die Maria met zorg, vriendschap en genegenheid hebben omringd.

 

 

 

Rouwadres:

Familie Wildemauwe - De Mey, p.a. Lostraat 18, 9880 Aalter