Frans DE FAUW

 

de heer
Frans DE FAUW

° 11 september 1936 (Aalter)
+ 6 februari 2020 (Brugge)

Uitvaart:
Sint-Corneliuskerk Aalter, vrijdag 14 februari 2020 om 11 uur

 

de heer

Frans DE FAUW

weduwnaar van mevrouw Raymonda Secaet († 2015)

 

geboren te Aalter op 11 september 1936 en

zacht van ons heengegaan in het AZ Sint-Jan te Brugge

op 6 februari 2020, gesterkt door de Ziekenzalving.

____

 

 

De plechtige eucharistieviering, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,

zal plaatshebben in de parochiekerk Sint-Cornelius te Aalter,

op VRIJDAG 14 FEBRUARI 2020 om 11 UUR,

gevolgd door de bijzetting van de urne in de urnenkelder

op de begraafplaats te Aalter.

 

Samenkomst met gelegenheid tot groeten

in de kerk vanaf 10.40 uur.

 

U kan Frans een laatste groet brengen in het funerarium

Van Parijs-Coddens, Lostraat 18 te Aalter,

iedere dag tot en met woensdag van 15 tot 18 uur.

Op zondag gesloten.

 

Een gebedsdienst voor de mensen die begraven zijn in de maand februari,

vindt plaats in voornoemde kerk op woensdag 18 maart 2020 om 18.30 uur.

 

 

 

 

Hij leeft verder in de herinnering van:

 

Daniël en Ria De Fauw - De Smet

     Stijn en Kelly De Fauw - Van den Broecke, Hayley en Ilyan

     Dimitri en Melissa Depoorter - De Fauw, Robbe en Yentl

 

Ronny en Ria Plovie - De Fauw

     Franky en Stefanie Ghysels - Plovie, Imke en Aaron

     Marco en Sofie Devaux - Plovie, Céline en Céleste

     Joeri en Lieselot Plovie - Segers

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

 

Zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten.

 

De families De Fauw en Taghon, Secaet en Van Eeghem.

 

Met dank aan:

zijn huisarts Dr. C. Demuynck,

huisartsenpraktijk Aalter Station,

het Wit-Gele Kruis,

de dokters en het verplegend personeel van het AZ Sint-Jan te Brugge, afdeling Hematologie.

 

Rouwadres:

Familie De Fauw - Secaet, p.a. Lostraat 18, 9880 Aalter